Розвиток та розміщення хімічної промисловості України


Дисциплина:Химия
Вид работы:Конспект
Язык работы:украинский
Объем:7
Год выполнения:1999
Размер:0.47 KB
Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
Міністерство освіти України
Донецький державний університет
Кафедра розвитку та розміщення
продуктивних сил
Опорний конспект
по дисципліні:
«Розміщення продуктивних сил України»
на тему:
«Розвиток та розміщення хімічної промисловості України»
студента І курсу
обліково-фінансового факультету
спеціальність облік та аудит
групи 0106 Укр
Донецького державного університету
Єфремова Святослава Олексійовича.
Донецьк 1999
1. Роль хімічної промисловості в економіці України
Хіміко-лісовий комплекс охоплює галузі промисловості, що продукують
сировину і конструкційні матеріали. Найважливішою галуззю у цьому комплексі
є хімічна промисловість, яка забезпечують народне господарство мінеральними
добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами,
синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів.
Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне
господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної
якості і в необхідній кількості.
У державі випускається багато видів хімічної продукції. Тут
зосереджено 15 % випуску мінеральних добрив колишнього Союзу, у тому числі
23 % азотних і 20 % фосфатних (для порівняння відзначимо, що в Україні
концентрується 15,5 % усіх посівних площ колишнього СРСР), 26,9 %
виробництва кальцинованої і
14,9 % каустичної соди, близько 5 % сірчаної кислоти в моногідраті, 12,4 %
хімічних волокон і ниток тощо.
За виробництвом мінеральних добрив Україна займає третє місце в
Європі після Німеччини – 8,7 млн т і Росії та п’яте місце в світі (після
названих країн, США – 20 млн т і Китаю – 18 млн т).